TRANSMITERE REZUMATE

 

Sesiunea de primire a rezumatelor s-a incheiat. In perioada următoare, rezumatele primite vor fi evaluate. Ulterior, va fi transmis rezultatul evaluării precum şi, după caz, modalitatea de prezentare.

 

Rezumatele pot fi transmise prin ȋncărcarea lor ȋn formularul online alăturat. Rezumatele transmise printr-o altă modalitate nu vor fi luate ȋn considerare şi nu vor apărea ȋn program/volumul de rezumate.

Reguli pentru transmiterea rezumatelor

Participanții sunt invitați să transmită rezumatele aferente prezentărilor orale sau pentru prezentare sub formă de poster. Autorii sunt rugați să se conformeze regulilor de editare a rezumatelor. Rezumatele care nu respectă aceste reguli de editare, nu vor fi luate ȋn considerare.

Termenul limită pentru transmiterea rezumatelor este 1 februarie 2020!

Rezumatele vor fi evaluate de către Comitetul Ştiințific şi, dacă sunt acceptate, pot fi selectate pentru prezentarea sub forma de poster. Rezumatele acceptate vor fi publicate ȋn Volumul de Rezumate al Zilelor Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, Ed. 2020.

Pentru transmiterea rezumatelor ce vor intra ȋn evaluarea Comitetului Ştiințific ȋn scopul prezentării sub formă de poster, primii autori trebuie să transmită odată cu acestea şi documentul de plată a taxei de participare la manifestări.

Transmiterea rezumatului constituie angajamentul formal al autorului cu privire la prezentarea materialului ȋn forma, sesiunea şi momentul decise de către Comitetul Stiințific. Orice modificare a intențiilor autorului cu privire la această prezentare trebuie transmisă ȋn scris operatorului Conferinței, SC Focus Event SRL, la adresa de email contact@focusevent.ro. Dacă autorul original nu poate prezenta rezumatul, este de datoria acestuia să se asigure că unul dintre co-autori va prelua acest rol. Taxa de participare achitată de catre autorul original nu va fi anulată/returnată, ci va fi validată pentru ȋnlocuitorul său.

Notificarea de acceptare sau respingere a rezumatului va fi transmisă pe email autorului care a ȋnaintat rezumatul până la data de 20 martie 2020. Informații detaliate şi recomandări cu privire la prezentarea posterelor, dar şi data, sesiunea, ora, timpul alocat, locația prezentării vor fi transmise autorilor al căror rezumat a fost acceptat. Ȋnregistrarea la Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi 2020 şi plata taxei de participare sunt obligatorii pentru prezentarea rezumatului sub formă de poster şi publicarea acestuia ȋn Volumul de Rezumate al manifestărilor.