TRANSMITERE LUCRĂRI ȊN EXTENSO

FORMULAR ONLINE LUCRĂRI ȊN EXTENSO
Ex.: 0744 555 555
Se menţionează explicit locul de muncă al primului autor/al celui care transmite lucrarea ȋn extenso (obligatoriu unul dintre autori)
Titlul fişierului trebuie sa fie exact acelaşi cu titlul lucrării ȋn extenso (şi cu titlul rezumatului transmis anterior, dacă este cazul), aşa cum va apărea aceasta ȋn program/volumul de lucrări ȋn extenso
Se menţionează autorii lucrării exact ȋn aceeasi ordine şi structură cu cea din cadrul lucrării ȋncărcate ȋn acest formular online.
Allowed file extensions are pdf, jpeg, png. Max file size is 4 MB. Ataşează documetul de plată a taxei de participare pentru primul autor al lucrării
Allowed file extensions are doc, docx, pdf, odt. Max file size is 4 MB. Fișiere acceptate: doc, docx, pdf, odt Dimensiune maximă fișier - 4 MB

Lucrările ȋn extenso pot fi transmise prin ȋncărcarea lor ȋn formularul online alăturat. Cele transmise printr-o altă modalitate nu vor fi luate ȋn considerare şi nu vor apărea ȋn program/volumul de lucrări ȋn extenso.

Reguli pentru transmiterea lucrărilor ȋn extenso

Participanții sunt invitați să transmită lucrările ȋn extenso aferente prezentărilor orale sau celor sub formă de poster. Autorii sunt rugați să se conformeze regulilor de editare. Lucrările ȋn extenso care nu respectă aceste reguli de editare, nu vor fi luate ȋn considerare.

Termenul limită pentru transmiterea lucrărilor ȋn extenso este 15 februarie 2020!

Lucrările ȋn extenso vor fi evaluate de către Comitetul Ştiințific şi, dacă sunt acceptate, pot fi selectate pentru introducerea acestora ȋn Volumul de Lucrări ȋn Extenso, care va fi editat ca şi Supliment la Revista Medico-Chirurgicală a Societății Române de Medici şi Naturalişti Iaşi.

Pentru transmiterea lucrărilor ȋn extenso ce vor intra ȋn evaluarea Comitetului Ştiințific ȋn scopul prezentării sub formă de poster, primii autori trebuie să transmită odată cu acestea şi documentul de plată a taxei de participare la manifestări. Chiar şi ȋn situatia ȋn care acest document de plată a fost transmis odată cu transmiterea rezumatului aferent lucrării ȋn extenso, autorii sunt rugați să reataşeze formularului de transmitere a lucrării ȋn extenso documentul de plată a taxei de participare.

Notificarea de acceptare sau respingere a lucrării va fi transmisă pe email autorului care a ȋnaintat-o până la data de 20 martie 2020.  Ȋnregistrarea la Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi 2020 şi plata taxei de participare sunt obligatorii pentru publicarea lucrării ȋn Volumul de Lucrări ȋn Extenso al manifestărilor.