TAXE DE PARTICIPARE

Categorii participanti

Medici primari, specialiști

Medici rezidenți

Asistenți medicali

 

 

 

300 lei

50 lei

50 lei

 

 

Taxa de participare pentru cursurile din cadrul Conferinţei: 50 lei/participant/curs;

Studenții au acces liber la lucrările Conferinței.

Plata taxelor de participare se va realiza după cum urmează:

ASOCIAŢIA EUROMEDICAL RECOVERY

Cod Unic de Ȋnregistrare: 32327370

IBAN RO04RZBR0000060016144710, Raiffeisen Bank

 

Taxa de participare include:

  • accesul la toate sesiunile de lucru ale manifestărilor
  • accesul la sesiunile de postere ȋn format online
  • programul final ȋn format online downloadabil de pe site-ul evenimentului
  • volumele de rezumate si lucrări in extenso ȋn format online downloadabil de pe site-ul evenimentului
  • certificatul de participare/absolvire cu credite EMC pe baza prezenței la eveniment

Este obligatorie transmiterea CUIM (Codul Unic de Identificare a Medicului) ȋn cadrul formularului de ȋnregistrare de pe certificatul de membru CMR. Pentru participanții care nu dispun de CUIM sau nu sunt membri ȋn Colegiul Medicilor, se vor elibera certificate de participare fără credite EMC dupa ȋnregistrarea  la eveniment şi plata taxei de participare corespunzătoare.

Plăți

Ȋnregistrarea la Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi presupune şi plata taxei de participare. Toate plățile se fac ȋn lei. Puteți alege ȋntre două modalități de plată: prin transfer bancar sau plată cu cardul. Indiferent de modalitatea de plată a taxei de participare (excluzând totuşi plata prin card bancar), documentul de plată se ȋncarcă odată cu celelalte informații solicitate ȋn cadrul formularului de ȋnregistrare online. Dacă  se optează pentru ȋnregistrarea concomitentă la mai multe manifestări din cadrul Zilelor Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi (conferință şi cursuri), participantul va realiza o singură plată/un singur document de plată pe care ȋl va ȋncarca ȋn formularul de ȋnregistrare online.

Plata prin transfer bancar/depunere ȋn cont/mandat postal

Ȋn cazul acestei modalități de plată, vă rugăm să vă asigurați că numele celui pentru care se plăteşte taxa de participare este transmis odată cu banii. Dacă dumneavoastră sau organizația dumneavoastră plătiți pentru mai mulți participanți, vă rugăm să aveți ȋn vedere transmiterea tuturor numelor şi datelor relevante odată cu plata.

Plata taxelor de participare se va realiza după cum urmează:

ASOCIATIA EUROMEDICAL RECOVERY

Cod Unic de Ȋnregistrare: 32327370

IBAN RO04RZBR0000060016144710, Raiffeisen Bank

 

Cursuri postuniversitare

Ȋn cazul ȋn care se doreşte participarea la cursurile postuniversitare din cadrul Zilelor Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi 2020, aceasta se poate face “la pachet” cu ȋnscrierea la Conferință şi plata taxei de participare pentru aceasta.

Ȋn cazul ȋn care ȋnregistrarea la conferință+curs/cursuri se face concomitent, se va realiza o singura plată care va adiționa valoarea taxei de participare la Conferință cu valoarea taxei de participare la cursuri.

Ȋn cazul ȋn care ȋnregistrarea la curs/cursuri se face ulterior ȋnregistrării la Conferință, se va completa formularul de ȋnregistrare online şi se va achita taxa de participare la cursurile solicitate.

Ȋnregistrarea la un curs fără ȋnregistrarea la Conferință atrage anularea acestei ȋnregistrări fără obligatia din partea organizatorilor de returnare a taxelor de participare achitate.