DESPRE SCR IAŞI

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi funcționează din anul 1978 ca ordonator de credite terțiar ȋn subordinea Consiliului Local Iaşi, prestând servicii medicale spitaliceşti ȋn domeniul  ortopediei, reumatologiei, balneologiei, recuperării cardio-pulmonare şi neurologice, medicina muncii, recuperării neuromotorii şi ORL.

MANDAT: Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi aplică strategia de dezvoltare a Ministerului Sănătății Publice ȋn domeniul asigurării sănătății populației şi răspunde de implementarea reformei la nivelul unității.

VIZIUNE: Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi urmăreşte asigurarea de servicii medicale de calitate, comparabile cu serviciile oferite ȋn unitătile similare din Uniunea Europeană.

VALORI:

  • respectarea dreptului la ocrotirea sănătății
  • garantarea calității şi siguranței actului medical
  • creşterea numărului de servicii de prevenție
  • asigurarea accesibilității la servicii
  • aprecierea competențelor profesionale şi ȋncurajarea dezvoltării lor
  • transparența decizională

MISIUNE : Asigurarea de servicii medicale calitative şi multidisciplinare ȋn scopul recuperării şi scăderii dizabilității.

Structura organizatorică a spitalului aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății:

Secția clinică reumatologie I – 80 paturi

Secția recuperare, medicină fizica şi balneologie – 75 paturi

Secția reumatologie II – 40 paturi

Secția clinică ortopedie şi traumatologie – 80 paturi

Secția clinică recuperare medicală-cardiovasculară – 40 paturi

Secția clinică recuperare medicală-respiratorie – 25 paturi

Secția clinică recuperare medicală-neurologie – 70 paturi

Secția clinică medicina muncii – 20 paturi

Secția recuperare neuromotorie – 70 paturi

Secția clinică ORL – 30 paturi

Compartiment de Audiologie şi Vestibulogie